RiktigtGruppen är ett kompetensnätverk med Jobbsmart®  arbetssätt för företag.

Vi hjälper dig med miljö, kvalitet, arbetsmiljö, utbildning och lönsamhet.

Vi hjälper dig med ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete.

Arbetsgivaren ska vara steget före, oavsett om ohälsan kommer plötsligt eller lömskt smygande. Arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker

Det räcker inte att lita på att ha tur i arbetet att ingen skadar sig eller undvika sanktionsavgifter.

Få och bibehåll kollen

Vill du få och bibehålla koll över era rutiner, processer och förbättringsarbete är ett ledningssystem att rekommendera.
Det är en strukturerad samling av information som ska hjälpa er att nå affärsidén genom nöjda kunder och nöjda medarbetare.
Vi kan hjälpa er med eventuell certifiering enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

Vårt ständigt växande nätverk med seniora konsulter och specialister gör att vi kan hjälpa de flesta företag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Det kan exempelvis handla om stöd/coachning i utmanande ledarsituationer, rådgivning i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket eller inför komplexa beslut, riskbedömning, lagkravsanalyser, implementering av ledningssystem eller ändringar i verksamheten.

AB RiktigtGruppen utbildningsanordnare för AFA-medel

Är du och ditt företag i behov av arbetsmiljöutbildning under 2021? Kontakta oss så berättar vi hur du kan få upp till 70% i stöd hos AFA Försäkring.

Mer information!

Prislista.

Utredning

Arbetsgivaren har så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet när det finns risk för kränkande särbehandling och mobbning eller likande. Det gäller likväl på arbetsplatsen som i samband med arbetet, eller något som arbetsplatsen anordnar. Det gäller även sånt som händer utanför och pa andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet.

Kurser och seminarier

Vi genomför kurser och seminarier som ”klassrumsutbildning” i konferenslokal eller hos er (under förutsättning att det går att skapa ”coronasäker” miljö) eller på distans.

Kurs omfattar från en 1/2 dag till 5 dagar med tydligt mål och innehåll. Godkända kursdeltagare får kursintyg.

VILKA ÄR RIKTIGTGRUPPEN?

Företagsnamnet AB RiktigtGruppen förmedlar att det vi gör ska leda till riktiga resultat. När våra Jobbsmarta arbetssätt ger rätt resultat får vi helt nöjda kunder.

De tre grundarna till AB RiktigtGruppen har närmare 120 års gemensam erfarenhet av att driva och utveckla företag och organisationer. Vår gemensamma uppfattning är att det är betydligt enklare att krångla till saker och ting än att göra dem enkla, användbara, praktiska effektiva, dvs Jobbsmarta. Vi hjälper våra kunder att arbeta Jobbsmart inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö vilket leder till lönsamhet.

Att vara Jobbsmart innebär att sätta sunt förnuft i system. Kortfattat innebär det att samtlig personal känner till vad företaget behöver fokusera på för att bedriva framgångsrika affärer.

Vi utgår från regionen runt Jönköping och hjälper företaget i hela landet.

Affärsmässigt kompetensnätverk

Vi ser oss som ett affärsmässigt kompetensnätverk. Tillsammans kan vi utföra saker enskilda inte kan. Gruppens kreativitet och förmåga att lösa problem överstiger de enskildas.

Genom att klicka på knappen nedan kan ni söka bland de kompetenser och konsulter vi för närvarande har tillgång till.

Kontakta oss