Välkommen till RiktigtGruppen

Vi är ett kompetensnätverk med JOBBSMART® arbetssätt för företag

Vi är

Läs mer om oss

Vi ser oss som ett affärsmässigt kompetensnätverk som vill möta er där ni är.

 • Jobbsmarta på riktigt

  Att vara Jobbsmart innebär att sätta sunt förnuft i system. Vi hjälper våra kunder att arbeta Jobbsmart inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö vilket leder till lönsamhet.

  AB RiktigtGruppen utvecklar Jobbsmarta arbetssätt för företag och organisationer. Vår gemensamma uppfattning är att det är betydligt enklare att krångla till saker och ting än att göra dem enkla, användbara, praktiska effektiva, dvs Jobbsmarta. Affärsidén förmedlar att AB RiktigtGruppens arbete leder till riktiga resultat. Kortfattat innebär det att samtlig personal känner till vad företaget behöver fokusera på för att bedriva framgångsrika affärer. Vi hjälper våra kunder att arbeta Jobbsmart inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och hållbarhet vilket leder till lönsamhet. Vår visionen signalerar att AB RiktigtGruppens styrkor är att vi konceptualiserat Jobbsmarta arbetssätt och leverera dem genom användarvänliga verksamhetssystem, konsulttjänster och utbildningsinsatser.

 • Ett kompetensnätverk

  Vi ser oss som ett affärsmässigt kompetensnätverk. Tillsammans kan vi utföra saker enskilda inte kan. Gruppens kreativitet och förmåga att lösa problem överstiger de enskildas.

  Vårt kompetensnätverk sträcker sig över flera områden inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och ledningssystem.
  Gå gärna till Teamet för att mer detaljerat se vilka områden vi arbetar inom.

 • Policy

  Vi inom AB RiktigtGruppen ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

  Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt. Vi ska ständigt arbeta för att minska och förebygga vår miljöpåverkan genom eget agerande och genom att vägleda kunder till det samma. Vi ska ha en trygg och trivsam arbetsplats där alla ska bli hörda på ett respektfullt sätt och där alla blir lika behandlade. Vi ska ha rutiner som förebygger och eliminerar faror där verksamheten utövas. Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar. Ledningen ska aktivt driva detta ledningssystem, vara lyhörda för ständiga förbättringar

Våra ISO-certifikat för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Tjänster

Våra tjänster

Här kan se ni ett basutbud på våra tjänster.
Uppstår andra behov kan vi ofta leta lite i vårt kompetensnätverk för att kunna hjälpa er.

Arbetsmiljö

Behovs och lagkravsanalys, riskbedömning, rådgivning,implementering av SAM

Ledningssystem

Ordning och reda på alla dokument och intern kommunikation. Få hjälp med ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

Kompetensutveckling

Rätt kompetens utifrån lagkrav och behov.
Kunskaps- och kompetensbrist kan orsaka sanktionsavgifter, viten och orsaka ineffektivt arbete.

Kränkande särbehandling

Förebyggande, utredning, rådgivning, utbildning
Arbetsgivaren har så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet när det finns risk för kränkande särbehandling och mobbning eller likande. Det gäller likväl på arbetsplatsen som i samband med arbetet, eller något som arbetsplatsen anordnar. Det gäller även sånt som händer utanför och pa andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet.

Konsulttjänster

Problemlösning, skyddsronder, riskbedömning, chefscoachning, implementering av ledningssystem

Interim

Ibland händer det att tiden inte räcker till. Saker som borde göras hinns helt enkelt inte med. Vi kan hjälpa er med områden som är nödvändiga med som ofta upplevs som lite jobbiga. Hyr en resurs som på löpande basis kan hjälpa er.

Katalog

Här kan ni se ett utbud av våra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Saknar ni något eller inte hittar kan ni kontakta oss så hjälper vi er.

 • Allt
 • Ledning
 • HR
 • Skyddsombud

Ledningssystem

Ledning

Utbildning

Skyddsombud

Utredning

Ledning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

HR

Skyddsrond / Skyddskommitté

Skyddsombud

Konsultstöd

Ledning

Uppföljning

HR

Interim

Ledning / HR

Stöd i arbetet

Skyddsombud

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Det finns normalt inga standardlösningar eftersom företag består av människor.

Uppgifter

AB RiktigtGruppen, 559088-6981, Innehar F-skattebevis

E-post

michael.klasson@riktigtgruppen.se