Konsult

Om

Arbetsmiljöingenjör med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete för offentlig och industriell verksamhet. Riskbedömning av maskiner och verksamheter. Kravspecifikationer i samband med ny- och ombyggnation. Medverkan vid skyddsronden. Mätning av buller och belysning med åtgärdsförslag. Genomför även utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker