Webbkurser

Webbkurser

Webbkurser är ett samlingsbegrepp för Lärarledd distanskurs, E-kurs och Webbseminarium.

En smart utbildningsplan där vi kan kombinera ”klassrumsutbildning” med olika former av webbkurser blir både kostnadseffektivt och ger bra resultat.

Lärandet är synkront, leds av utbildare och sker via webben och kan användas fullt ut eller som ett alternativ till eller förstärkning av vanlig klassrumsundervisning. Full interaktion mellan utbildare och deltagarna med Teams, Zoom eller liknande. Utbildningsmaterial finns digitalt som filmer, e-böcker, artiklar, quiz, checklistor mm.

E-kurs

Lärandet är asynkront, sker via webben utan utbildare och kan användas fullt ut eller som ett alternativ till eller förstärkning av vanlig klassrumsundervisning.Ingen interaktion med deltagarna under kursen. Utbildningsmaterial finns digitalt som filmer, e-böcker, artiklar, quiz, checklistor mm. Utbildare/coach kan erbjudas som tillval.