Vår metod

Vår metod

Företagets affärsidé är grunden till de processer och arbetsmetoder som ska leda till framgång.
Fråga er vilka behov som kund respektive medarbetare ställer på företaget för att vara nöjda.
En nöjd kund bidrar till ekonomisk framgång och nöjd medarbetare bidrar till nöjd kund.
Fråga er också vilka lagar och krav som påverkar verksamheten.

Vilka risker och möjligheter kan påverka företaget och hur kan dessa reduceras alternativt förstärkas?
Företagets policy beskriver ledningens vilja hur företaget ska nå affärsidén.

Nu kan vi ta fram lämpliga mål. När målen är uppfyllda så har vi nöjda medarbetare och nöjda kunder – det är teorin i alla fall

Först nu kan vi beskriva HUR vi ska gå till väga för att nå nöjda intressenter.

Vi är medvetna om att majoriteten av företagen utgår från en snilleblixt som blev en affärsidé. Därefter köptes det in maskiner och personal anställdes.
Ut ifrån dessa förutsättningar kan vi, enligt metoden nedan, hjälpa er att hitta röda trådar för att strukturera ert ledningssystem.

Var inte rädd att be om hjälp, alla kan inte vara världsmästare på allt – eller hur?

1
2
3
4
5
1

Intressenter är personer, myndigheter, företag m.fl. vars behov som behöver tillgodoses

2

Risk: vad kan påverka företaget negativt? Valuta, kompetenstapp, stöld, arbetsskador mm

3

Möjlighet: vad har vi för fördelar som vi kan dra nytta av? lokalisering, kompetens mm

4

Processer: beskrivning av flöden i företaget

5

Uppföljning: är det vi gör effektivt, når vi målen, vilka förbättringar behöver göras?