Vad vi står för

Jobbsmart på Riktigt!

Visionen signalerar att AB RiktigtGruppens styrkor är att vi konceptualiserat Jobbsmarta arbetssätt och leverera dem genom användarvänliga verksamhetssystem, konsulttjänster och utbildningsinsatser.

Policy

Vi på AB RiktigtGruppen ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Vi ska ständigt arbeta för att minska och förebygga vår miljöpåverkan genom eget agerande och genom att vägleda kunder till det samma.

Vi ska ha en trygg och trivsam arbetsplats där alla ska bli hörda på ett respektfullt sätt och där alla blir lika behandlade. Vi ska ha rutiner som förebygger och eliminerar faror där verksamheten utövas.br

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Ledningen ska aktivt driva detta ledningssystem, vara lyhörda för ständiga förbättringar

AB RiktigtGruppen utvecklar Jobbsmarta arbetssätt för företag och organisationer.

Affärsidén förmedlar att AB RiktigtGruppens arbete leder till riktiga resultat. Vi hjälper våra kunder att arbeta Jobbsmart inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö vilket leder till lönsamhet.