Utredning

Utredning och utbildning

Arbetsgivaren har så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet när det finns risk för kränkande särbehandling och mobbning eller likande. Det gäller likväl på arbetsplatsen som i samband med arbetet, eller något som arbetsplatsen anordnar. Det gäller även sånt som händer utanför och pa andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet.

Av alla faktorer som bidrar till minskad mobbning och kränkande särbehandling är kunskap den i särklass viktigaste parameter. Därför är det viktigt att alla har kunskap och är medvetna om detta komplexa problem

Utredning om kränkande särbehandling
Utredning av kränkande särbehandling på arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren göra en utredning om någon det finns en risk för ohälsa i samband med kränknade särbehandling eller när man fått in en anmälan om kränkande särbehandling. Utredningen måste göras av en oberoende part. Det är med stor fördel att anlita en extern konsult. Det finns många olika anledningar till att göra det. Det kan handla om att det är extra känsligt, många inblandade, chefer inblandade, olika herarkeier. Det kan nämnas ännu fler orsaker.
I mina utredningar ger jag inte bara svar på om det skett kränkande särbehandling eller inte, utan också om förslag på åtgärder och varför det uppkommit. Stor vikt läggs på varför det uppstått och åtgärder på det.

Hur gör vi?

Förslag på tillvägagångssätt:
1. En första kontakt tas via via telefon, mail chatt eller mail.
2. Vi träffas på plast eller via videolänk och går igenom ärendet.
3. Efter det gör vi en planering om hur arbetet ska gå till.
4. Schemalägger samtal, planera dagsåterkopplingar.
5. Efter samtalen redovisar jag för uppdragsgivaren vad som har sagts på samtalen.
6. Sedan sammanfattar jag dem
7. Skriftlig rapport ges.
8. En analys, min bild av situationen, förslag på åtgärder.
9. Redovisning för berörda
10. Eventuell utbildning eller andra åtgärder planeras in.

Hur upplägget kan se ut kan variera utefter behovet och hur fallet utvecklats.
Om uppdragsgivaren önskar kommer jag med förslag på förbättringsåtgärder. Det kan handla om hur man måste bygga upp nya rutiner, följa regler eller policy. Kanske det finns behov av att bygga upp en code of conduct. (uppförandekod) på arbetsplatsen.
Många gånger behöver man se över organisationen roller och bemötande.
Grunden är att om det finns möjlighet till kränkning och mobbning så finns det något osunt i gruppen, organisationen eller likande som man behöver åtgärda.

Vi arbetar efter metoder som Faktaundersökning, KAKS.
Forskare som ligger till grund för vårt sätt att arbeta är:
– Rickard Mårtenson
– Dan Olweus
– Stefan Blomberg
– Anneli Mattson
– Helge Hoel
– Ståle Einarsen.

Övriga forskare som vi arbetar utefter:
– Elza Dunkels
– Robert Thornberg
– Bo Hejlskov
– John Steinberg
– Dan Olweus
Dessutom använder vi oss av vår snart 30 år långa erfarenhet att arbeta mot mobbning och kränkande behandling som lärare från skolvärlden.

Kontakta mig

Rådgivning av extern expert

Mobbning och Kränkande behandling kan uppstå plötsligt. Då gäller det att agera på ett snabbt och rätt sätt, annars kan det lätt förvärras.
Mobbning och kränkande behandling är ett komplext problem, det måste vi veta. De som kränker gör det “snyggt” och så osynligt som möjligt för att det inte ska upptäckas. När det väl upptäcks så gäller det att agera snabbt, klart och tydligt. Ingen kränkande behandling ska på något sätt accepteras.
Det är lätt att bli hemmablind och alla vi alltid göra rätt direkt. Därför är det till fördel att ta hjälp utifrån för att göra en utredning/kartläggning över situationen. Jag erbjuder olika nivåer på rådgivning för ett det ska passa er verksamhet.

Förebyggande arbete mot mobbning, kränkande särbehandling – Policy arbete och organisation

Med kunskap kan vi förändra, så enkelt är det. Det svåra är att alla måste ha likande kunskap och att hålla kunskapen aktivt. Jag jämför med konditionsträning. Det hjälper inte att träna en gång i månaden, man måste röra på sig lite varje dag och träna flera gånger i veckan.
Hur vi bemöter varandra på ett trevlig och artigt sätt i med och motgång är som rörelse varje dag. Sedan måste vi ha lyfta frågan flera gånger i veckan. Det är som en fråga: Hur mår du? Vad kan jag göra för att hjälpa dig?

Så enkelt med ändå så svårt. Det är där kunskapen kommer in.

Utbildning och föreläsning

Mobbning är lika vanligt på arbetsplatsen som på högstadiet. Var tionde anställd känner sig mobbad eller kränkt. Problemet är komplext. Arbetsmiljölagen är stenhård. Om det är risk för ohälsa vid kränkande särbehandling måste arbetsgivaren utreda det.
Jag erbjuder föreläsningar/utbildningar och hjälp i akuta ärenden. Vi måste veta att mobbning och kränkningar går att arbeta mot.
Förslag på rubriker till föreläsningen:

• Vi ska göra varandra bättre
• Alla på arbetsplatsen ska trivas och alla ska hjälpas åt.
På utbildningarna/föreläsningar ger jag kunskap om hur mobbning kan se ut och hur vi hjälpas åt att få stopp på det. När kunskapen finns kan vi börja jobba mot mobbningen. Kunskap är den främsta parametern för framgång i arbetet mot mobbning.
Mobbning är ett komplext problem och det finns inga genvägar, kunskap hos alla och ett medvetet arbete, ALLA ska trivas och ALLA ska hjälpas åt.
Min ambition är tydlig: att sprida kunskap så att alla tar ansvar för sitt handlande.
Så här kan rubrikerna se ut på en utbildning mot vuxenmobbning. Varje utbildning/föreläsning är skräddarsydd för just din arbetsplats.
Några rubriker på utbildningen/föreläsningen
– Mobbningens grunder
– Konflikt vs mobbning
– Definition på mobbning
– Definition på kränkningar
– Gruppmekanismens styrka
– Nätmobbning- hur kan det se ut?
– Bilden av dig- image
– Varumärket- bilden utåt. Företaget-Individen
– Attityder
– Jargonger
– Kulturen på jobbet
– Att våga ta ställning
– En hållbar lösning
– Akuta skedet
– Allas ansvar