Utbildning

Rätt kunskap och kompetens

Rätt kunskap och kompetens ger jobbsmarta arbetssätt och förutsättning till bra lönsamhet och god arbetsmiljö. Kunskaps- och kompetensbrist kan orsaka sanktionsavgifter, viten och orsaka ineffektivt arbete.

AB RiktigtGruppens utbildningsverksamhet tar avstamp från lagar och reglers grundläggande krav och på vad du och ditt företag måste ha koll på utifrån er verksamhet, risker och behov. Nationella Lagar och regler och EU-direktiv ställer krav på vilka kunskaper som ska finnas inom en organisation.

Finns inte rätt kompetens och kunskap ”inom huset” finns lagkrav på att anlita företagshälsovård eller motsvarande kompetens.

Samtliga utbildningar kan företags- och bransch-anpassas och självklart ”coronasäkras”, läs mer.

Besök RiktigtGruppen Academy för mer information och anmälan!

Genomförande

Vi genomför anpassade kurser (1/2 dag till några dagar) och seminarier (1-2 timmar) på olika sätt.

1 Deltagarna är samlade i ett ”klassrum”. 

2 Utbildaren leder kursenseminariet påwebben

3 Deltagarna genomför självständigt E-kurs.

4 En mix av 1-3.

Om lärande

Modellen 70:20:10 förmedlar att 70 % av det vi gör och kan på jobbet har vi lärt oss genom egen erfarenhet och praktik, 20 % av andra, genom nätverk, ställt de rätta frågorna och 10 % från formella kurser och utbildningar.

Det är ett känt faktum att genomsnittsmänniskan glömmer drygt 90 % av det de lärt sig på kurs eller utbildning inom två dygn, om de inte repeterar eller snabbt får användning av kunskaperna.

Att ”skicka folk på kurs” som därefter kommer tillbaka och fortsätter tänka och göra som de alltid har gjort är både osmart och olönsamt.