Utbildning

Utbildning

Nationella Lagar och regler och EU-direktiv ställer krav på vilka kunskaper som ska finnas inom en organisation.

Låt oss hjälpa er att  göra en lagkravsanalys och ta reda på vilka kunskaper som ni behöver eller måste ha tillgång till.

Rätt kunskap och kompetens kan förebygga sanktionsavgifter, viten och ineffektivt arbete.

Vi hjälps därefter åt att göra en plan för genomförande. Samtliga utbildningar kan företags- och bransch-anpassas och självklart ”coronasäkras”, läs mer.

Genomförande

Vi genomför anpassade kurser (1/2 dag till några dagar) och seminarier (1-2 timmar) på olika sätt.

1 Deltagarna är samlade i ett ”klassrum”. 

2 Utbildaren leder kursenseminariet påwebben

3 Deltagarna genomför självständigt E-kurs.

4 En mix av 1-3.

Om lärande

Modellen 70:20:10 förmedlar att 70 % av det vi gör och kan på jobbet har vi lärt oss genom egen erfarenhet och praktik, 20 % av andra, genom nätverk, ställt de rätta frågorna och 10 % från formella kurser och utbildningar.

Det är ett känt faktum att genomsnittsmänniskan glömmer drygt 90 % av det de lärt sig på kurs eller utbildning inom två dygn, om de inte repeterar eller snabbt får användning av kunskaperna.

Att ”skicka folk på kurs” som därefter kommer tillbaka och fortsätter tänka och göra som de alltid har gjort är både osmart och olönsamt.