Tips för distansarbete

Distansarbete

WHO:s råd för att vårda den psykiska hälsan vid hemarbete 

Håll dig uppdaterad

  • Följ myndigheternas råd och rekommendationer. Följ trovärdiga medier.

Skaffa daglig rutin

  • Stig upp och lägg dig vid samma tider varje dag. Ta hand om din personliga hygien. Ät nyttiga måltider på regelbundna tider. Träna. Sätt upp fasta arbetstider. Se till att få tid för vila och för att göra saker du gillar och mår bra av.

Begränsa nyhetsflödet om det ökar oron

  • Ta bara del av de senaste nyheterna vid bestämda tider, kanske en eller två gånger om dagen, om nödvändigt

Vårda dina sociala kontakter

  • via telefon eller internet om det inte är möjligt att träffas fysiskt.

Drick inte för mycket 

  • alkohol, och använd inte alkohol eller droger för att hantera rädsla, ångest, tristess eller isolering.

Håll koll på din skärmtid

  • och se till att du får tid för annat. TV-spel kan vara ett bra sätt att koppla av, men se till att det inte blir för mycket.

Använd sociala medier för att sprida positiva

  • och hoppingivande berättelser. Rätta falsk information.

Om du kan:

  • Erbjud hjälp till människor som behöver. Stöd, hjälso- och vårdpersonal och alla andra som arbetar med att bekämpa pandemin.

Diskriminera ingen

  • och var snäll.

10 Tips för en bra hemarbetsplats 

1 Se till att fördelarna överväger nackdelarna – jobba för att ta bort eller hantera nackdelar och förstärkt fördelarna med att arbeta hemma

2 Var faktabaserad  – ta reda på vilka lagar, regler och försäkringar som skyddar dig när du arbetar hemma

3 Skriv individuellt avtal – se till att skriva avtal med din arbetsgivare som reglerar innehåll och villkor för att arbeta hemma 

4 Skapa hälsorutiner – öka det som gör att du mår bra och minska det som gör att du mår dåligt när du arbetar hemifrån 

5 Separera arbetsplatsen från hemmet – arbeta på en särskild plats där du har ordning och reda på det som hör till ditt arbete som du kan plocka undan eller stänga dörren till när arbetsdagen är slut 

6 Ha en kreativ ergonomi – bestäm dig för hur du ska variera ditt arbete och arbetsställning under dagen

7 Skaffa värdig utrustning – få din arbetsgivare och eller investera själv i utrustning som är bra för dig och din hälsa

8 Ha hög säkerhet  – tänk efter före några gånger och ha alltid högsta möjliga säkerhet för IT-utrustning och ditt hem

9 Schemalägg din arbetsdag – ha givna arbetstider, raster, pauser och bestäm när och hur du är kontaktbar

10 Systematiskt arbetsmiljöarbete på riktigt – samverka med din arbetsgivare och arbeta alltid aktivt för bästa tänkbara hemarbetsmiljö

Så styr och stötta dina medarbetare som jobbar hemifrån 

1 Skapa en tydlig policy för distansarbete med råd för hur kommunikation ska ske och tips på hur medarbetarna kan avgränsa jobb och fritid. 

2 Förse medarbetarna med rätt fysisk utrustning och se till att alla vet hur de digitala hjälpmedlen ska användas 

3 Skapa struktur för möten. Ha regelbundna möten – både formella och informella. Den informella kontakten ta mest stryk vid distansarbete. 

Källa: Linda Widar, forskar om distansarbete vid Högskolan i Gävle