Stöd för arbetsmiljöutbildning

AB RiktigtGruppen är godkända utbildningsanordnare hos AFA Försäkring!

Det innebär att ditt företag från 1 januari 2021 tom sista december 2023 kan få bidrag på upp till 70% av deltagaravgiften. Stöd kan beviljas för grund-eller vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud inom området arbetsmiljö. Högsta bidrag 70 % ges till utbildningar där både chefer och skyddsombud medverkar. Utbildning där chefer eller skyddsombud deltar utgår stöd med 50 %.  Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet. 

AFA ställer krav på att ni ska ha kollektivavtal om TFA för de anställda. OBS att AFA anger tydliga villkor för max belopp per anställd och företag. Läs mer på AFA Försäkrings hemsida om vilka villkor som gäller.

Så här går det till: 

1. Kontakta oss för att boka in en utbildning. Du kan begära förhandsbesked hos AFA.

2. Vi genomför utbildning hos dig, på en konferensanläggning eller via webben.

3. Faktura kommer från AB RiktigtGruppen, som du betalar.

4. Du bifogar kopia på fakturan i ansökan om bidraget från AFA.

5. AFA gör en utbetalning motsvarande bidraget.

Exempel på arbetsmiljöutbildning (du kommer till AB RiktigtGruppens Academy).

Prislista.

Jag besvarar gärna dina frågor om utbildning!

Michael Ostrelius 

Kontakta mig!