Start – RiktigtGruppen

Vi kallar oss RiktigtGruppen och vi hjälper dig med miljö, kvalitet, arbetsmiljö, ISO/FR2000 certifiering, utbildning och lönsamhet.

Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete.

Arbetsgivaren ska vara steget före, oavsett om ohälsan kommer plötsligt eller lömskt smygande. Arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker

Det räcker inte att lita på att ha tur i arbetet att ingen skadar sig eller undvika sanktionsavgifter.

Vill du ha en nöjd kund och nöjda medarbetare?

Ett ledningssystem är en strukturerad samling av information som kan hjälpa er att nå affärsidé, mål, policy och vision om det konstrueras på ett smart sätt.
Det finns dessutom ett lagkrav på ledningssystem – nämligen ledningssystem för arbetsmiljö. Har ni koll på det? Lugn vi hjälper er…

AB RiktigtGruppen utbildningsanordnare för AFA-medel

Är du och ditt företag i behov av arbetsmiljöutbildning under 2021? Kontakta oss så berättar vi hur du kan få upp till 70% i stöd.

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Läs mer

Vårt ständigt växande nätverk med seniora konsulter och specialister gör att vi kan hjälpa de flesta företag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Det kan exempelvis handla om stöd/coachning i utmanande ledarsituationer, rådgivning i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket eller inför komplexa beslut, riskbedömning, lagkravsanalyser, implementering av ledningssystem eller ändringar i verksamheten.

Kontakta oss