Standarder

Standarder

ISO är en internationell organisation med flera länder som medlemmar. Organisationen äger och förvaltar drygt 23268 standarder. Bland de mest kända finns ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO45001 (arbetsmiljö) samt ISO27001 (Informationsteknik).

En standard är ett sätt för en verksamhet att strukturera sitt arbete med kund, miljö och medarbetare i fokus (beroende på standarder).
I vårt arbete att hjälpa företag till struktur och ordning använder vi oss av dessa standarder eftersom de är baserade på många års erfarenheter och att över 1 miljon företag världen över använder metoden.
Standarden är, enligt oss, främst till för företagets processer, ordning och reda och i andra hand ett försäljningsinstrument. Men det är klart, det är lätt att bli stolt över sina certifikat.

Genom att certifiera sig genom ett certifieringsorgan kan omgivningen känna trygghet eftersom en tredjeparts kontroll genomförs. Läs mer på ISO hemsida

Vi har valt att certifiera oss enligt ISO standarderna för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001) eftersom de är ett mycket bra stöd för att hålla ordning på våra era egna processer.