Ventilationskontroll Aeolus AB utför service- och reparationsverksamhet av installationer för inneklimat

Vårt uppdrag: implementering av webbaserat ledningssystem  som ersatte ett mappbaserat system. Vi har nu uppdrag som kvalitets- miljö- och arbetsmiljöansvar samt BAS-U