”Vi tänker säkerhet och funktion hela vägen, dvs. vi erbjuder helhetslösningar vilket innefattar allt från nyprojektering till installation, säkerhetsbesiktning och service. Vi har stor erfarenhet av säkerhet och anlitas ofta för konsultering i ett tidigt skede. Våra anställda har Mästarbrev, Gesällbrev eller bådadera inom Låssmedsyrket. Mästarbreven och Gesällbreven bekräftar hög kompetens, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom yrket.”

Konsultstöd vid implementering av verksamhetsledningssystem enligt FR2000 standarden