Ledningssystem

Ta kontroll

Nöjda kunder och nöjda medarbetare är nödvändigt för att verksamheten ska vara framgångsrik.
Ett ledningssystem är en strukturerad samling av information som kan hjälpa er att nå affärsidé via mål, policy och vision om det konstrueras på ett smart sätt.
Det finns många olika ledningssystem som baseras på samma mallar. Vår erfarenhet är det blir lite mellanmjölk. Varken eller alltså.
Vi bygger upp ett ledningssystem tillsammans med er efter er affärsidé och era förutsättningar.
Då blir det ert ledningssystem som ni känner för. Chansen för framgång ökar markant.

Vi har hjälpt flertalet företag att bygga helt nya ledningssystem från grunder eller skapa ordning i befintliga strukturer.
Oftast brukar det innebära att flera dokument försvinner och ersätts med ett (1) nytt. Lite smartare och mycket enklare.

Vi kan hjälpa er att ta fram ledningssystem som ni kan certifiera enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

Tänka ledningssystem

Ett ledningssystem är anpassat efter er verksamhets förutsättningar. Er affärsidé är er och då skapar inventerar vad som påverkar verksamheten och de förutsättningar som finns idag.
Vi har valt att använda ISO strukturen som bas eftersom den är applicerbar på alla verksamheter och är accepterad, på en global nivå,  som ett lämpligt verktyg.
Att fullfölja en certifiering enligt ISO eller gå vidare med FR2000 är helt upp till er.

Genom att identifiera vad som kan påverka er verksamhet skapar vi förutsättningar att kunna reducera risker och förstärka möjligheter, ha koll på lagar, arbetsmiljörisker, kundkrav och ha koll på processerna som ska leda till att ni når affärsidé framgångsrikt.

Om standarder

ISO är en internationell organisation med flera länder som medlemmar. Organisationen äger och förvaltar drygt 23268 standarder. Bland de mest kända finns ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO45001 (arbetsmiljö) samt ISO27001 (Informationsteknik).

En standard är ett sätt för en verksamhet att strukturera sitt arbete med kund, miljö och medarbetare i fokus (beroende på standarder).
I vårt arbete att hjälpa företag till struktur och ordning använder vi oss av dessa standarder eftersom de är baserade på många års erfarenheter och att över 1 miljon företag världen över använder metoden.
Standarden är, enligt oss, främst till för företagets processer, ordning och reda och i andra hand ett försäljningsinstrument. Men det är klart, det är lätt att bli stolt över sina certifikat.

Genom att certifiera sig genom ett certifieringsorgan kan omgivningen känna trygghet eftersom en tredjeparts kontroll genomförs. Läs mer på ISO hemsida

Vi har valt att certifiera oss enligt ISO standarderna för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001) eftersom de är ett mycket bra stöd för att hålla ordning på våra era egna processer.

FR2000 är ett ledningssystem anpassad för mindre och medelstora företag och bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. Det är helt enkelt en standard som hjälper dig att dokumentera era rutiner och processer – utan onödigt krångel.

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpassat för små och medelstora företag, dels är det ett integrerat ledningssystem. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

Allt fler organisationer möter krav från kunder och andra intressenter att de ska ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Samtidigt finns det fler än kvalitet och miljö delar av verksamheten som behöver ordning och reda med hjälp av tydliga rutiner.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Läs mer på FR2000.se

Michael Klasson

Kontakta mig!

Skapa ett ledningssystem du tror på

Företagets affärsidé är grunden till de processer och arbetsmetoder som ska leda till framgång.
Fråga er vilka behov som kund respektive medarbetare ställer på företaget för att vara nöjda.
En nöjd kund bidrar till ekonomisk framgång och nöjd medarbetare bidrar till nöjd kund.
Fråga er också vilka lagar och krav som påverkar verksamheten.

Vilka risker och möjligheter kan påverka företaget och hur kan dessa reduceras alternativt förstärkas?
Företagets policy beskriver ledningens vilja hur företaget ska nå affärsidén.

Nu kan vi ta fram lämpliga mål. När målen är uppfyllda så har vi nöjda medarbetare och nöjda kunder – det är teorin i alla fall

Först nu kan vi beskriva HUR vi ska gå till väga för att nå nöjda intressenter.

Vi är medvetna om att majoriteten av företagen utgår från en snilleblixt som blev en affärsidé. Därefter köptes det in maskiner och personal anställdes.
Ut ifrån dessa förutsättningar kan vi, enligt metoden nedan, hjälpa er att hitta röda trådar för att strukturera ert ledningssystem.

Var inte rädd att be om hjälp, alla kan inte vara världsmästare på allt – eller hur?

1
2
3
4
5
6
1

Intressenter är personer, myndigheter, företag m.fl. vars behov som behöver tillgodoses

2

Risk: vad kan påverka företaget negativt? Valuta, kompetenstapp, stöld, arbetsskador mm

3

Möjlighet: vad har vi för fördelar som vi kan dra nytta av? lokalisering, kompetens mm

4

Vilka riktlinjer vill ledningen ge för hur verksamheten ska nå sina mål?

5

Processer: beskrivning av flöden i företaget, vad sker från kundkontakt till leverans?
Hur säkerställer vi att kundens krav tillgodoses i hela vår kedja samtidigt som vi håller medarbetarna nöjda och tillämpar lagstiftning

6

Uppföljning: är det vi gör effektivt, når vi målen, vilka förbättringar behöver göras?