Ledningssystem

Vill du ha en nöjd kund och nöjda medarbetare?

Ett ledningssystem är en strukturerad samling av information som kan hjälpa er att nå affärsidé, mål, policy och vision om det konstrueras på ett smart sätt.
Det finns ett lagkrav på ledningssystem – nämligen ledningssystem för arbetsmiljö. Har ni koll på det? Lugn vi hjälper er…
Det finns många olika ledningssystem som baseras på samma mallar. Vår erfarenhet är det blir lite mellanmjölk. Varken eller alltså.
Vi bygger upp ett ledningssystem tillsammans med er efter er affärsidé och era förutsättningar.
Då blir det ert ledningssystem som ni känner för. Chansen för framgång ökar markant.

Vi har hjälpt flertalet företag att bygga helt nya ledningssystem från grunder eller skapa ordning i befintliga strukturer.
Oftast brukar det innebära att flera dokument försvinner och ersätts med ett (1) nytt. Lite smartare och mycket enklare.

Vi kan hjälpa er att ta fram ledningssystem som ni kan certifiera enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

Michael Klasson

Kontakta mig!