Laghjälp

Laghjälp, tolkning och lagefterlevnad

Arbetsgivaren har ett rättsligt ansvar för att förebygga att arbetstagarna blir sjuka av arbetsförhållanden eller råkar ut för olyckor. Rättsligt ansvar innebär att arbetsmiljöbrott kan leda till sanktionsavgifter, företagsböter eller personliga straff. Straff kan delas ut av Svensk domstol vare sig det handlar om att arbetsgivaren inte skött det förebyggande arbetsmiljöarbetet eller om det hänt en olycka som domstolen ansett kunnat förhindrats.

Arbetsgivaren ska känna till och följa de regler som gäller för sin verksamhet. Det är viktigt att chefer och andra i ledande ställning känner till dessa regler och använder dem i sin verksamhet.