Kurser och seminarier

Kurser och seminarier

Exempel på kurser och seminarier
 • Kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster 1 dag
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 1-2 dagar
 • Arbetsmiljö för chefer 1-2 dagar
 • Psykosocial arbetsmiljö 1 dag
 • Coachande ledarskap 4 halvdagar
 • ISO 9001, 14001, 45001, FR2000
 • Säkerhetskultur 12 dag
 • Bättre arbetsmiljö BAM 3-5 dagar
 • Arbetsmiljöutbildning 1-2 dagar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag
 • Samtalsteknik 1-2 dagar
 • Internrevisor 1 dag
 • BAS P 1 dag
 • BAS U 1 dag