Kontakt

Michael Klasson, VD

Epost michael.klasson@riktigtgruppen.se

Tfn 076-165 71 71

Länk till CV

Mina områden är ledningssystem, ISO9001, ISO14001, ISO45001 och FR2000

Michael Ostrelius, Personal & Culture Beteendevetare

Epost michael.ostrelius@riktigtgruppen.se

Tfn 070-458 06 70

Länk till CV

Mina områden är systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning, management stöd inom arbetsmiljö

Bertil Jonsson, Arbetsmiljöingenjör

Epost bertil.jonsson@riktigtgruppen.se

Tfn 070-298 10 80

Länk till CV

Mina områden är riskbedömningar, skyddsronder, kemiska arbetsmiljörisker, utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontakta oss