Konsultstöd

Konsultstöd

Vårt ständigt växande nätverk med seniora konsulter och specialister gör att vi kan hjälpa de flesta företag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Det kan exempelvis handla om stöd/coachning i utmanande ledarsituationer, rådgivning i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket eller inför komplexa beslut, riskbedömning, lagkravsanalyser, implementering av ledningssystem eller ändringar i verksamheten.

Söker ni en specifik kompetens för längre uppdrag? HR, Arbetsmiljösamordnare, BAS U eller specialist inom arbetsmiljön miljö eller kvalitet?

Kontakta oss för matchning med vårt kompetensnätverk.

Michael Klasson

Kontakta mig!