Kompetensnätverket

Michael Klasson

Michael Klasson

VD, Grundare/Partner

Ledningssystem
ISO9001, ISO14001, SO45001 och FR2000
Management
(Klicka på bilden för CV)

Michael Ostrelius

Michael Ostrelius

HR ansvarig, Beteendevetare, Grundare/Partner

Grundläggande och anpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Organisatorisk och social arbetsmiljö/psykosocial arbetsmiljö
Implementering av systematiska arbetsmiljöverktyg och verksamhetssystem
(Klicka på bilden för CV)

Bertil Jonsson

Bertil Jonsson

Arbetsmiljöingenjör, Grundare/Partner

Grundläggande och anpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Riskbedömningar
(Klicka på bilden för CV)

Håkan Wetterö

Håkan Wetterö

Konsult, Partner

Upptäck och förebygg kränkande särbehandling
Bemötande och konflikthantering
Coachning av chef och ledare
Arbetsmiljö och utbildning

(Klicka på bilden för CV)

Håkan Titus

Håkan Titus

Konsult, Partner

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Riskbedömningar
Konsultation management
(Klicka på bilden för CV)

Susanne Rasek

Susanne Rasek

Konsult

BAS-P/U
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Riskbedömningar
(Klicka på bilden för CV)

Bobby Grahn

Bobby Grahn

Konsult

Ledningssystem, ISO9001, ISO14001, ISO45001
(Klicka på bilden för CV)

Olle Wedenmark

Olle Wedenmark

Konsult

Arbetsmiljö