Kompetensnätverket

Michael Klasson

Michael Klasson

VD, Grundare/Partner

Ledningssystem
ISO9001, ISO14001, SO45001 och FR2000
Management
(Klicka på bilden för CV)

Michael Ostrelius

Michael Ostrelius

HR ansvarig, Beteendevetare, Grundare/Partner

Grundläggande och anpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Organisatorisk och social arbetsmiljö/psykosocial arbetsmiljö
Implementering av systematiska arbetsmiljöverktyg och verksamhetssystem
(Klicka på bilden för CV)

Bertil Jonsson

Bertil Jonsson

Arbetsmiljöingenjör, Grundare/Partner

Grundläggande och anpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Riskbedömningar
(Klicka på bilden för CV)

Håkan Wetterö

Håkan Wetterö

Konsult, Partner

Utredning/kartläggning kränkande särbehandling
Organisation och utbildning

(Klicka på bilden för CV)

Håkan Titus

Håkan Titus

Konsult, Partner

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Riskbedömningar
Konsultation management

Susanne Rasek

Susanne Rasek

Konsult

BAS-P/U
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Riskbedömningar
(Klicka på bilden för CV)

Bobby Grahn

Bobby Grahn

Konsult

Ledningssystem, ISO9001, ISO14001, ISO45001

Olle Wedenmark

Olle Wedenmark

Konsult

Arbetsmiljö