Jobba med oss

Kompetensnätverk

Vårt ständigt växande kompetensnätverk är vår viktigaste resurs till att leverera våra produkter och tjänster.

När du kontaktat oss har någon av våra seniora konsulter eller ägare ett inledande samtal. Blir vi överens om att gå vidare får du ta del av samarbetsavtal, mall för CV, Introduktionsprogram och en personlig kontaktpersonmentor.

Som medlem i AB RiktigtGruppens kompetensnätverk får du vara med på vår årliga konsultträff och ta del av vårt konsultvårdsprogram. Vi har årligt medarbetarsamtal och regelbundna enkäter och uppföljning av hur du mår och fungerar i dina uppdrag.