Certifiering

RiktigtGruppen ett kompetensnätverk med Jobbsmart®  arbetssätt för företag.

Vi hjälper dig med miljö, kvalitet, arbetsmiljö, utbildning och lönsamhet.

Vi hjälper dig med ISO9001, ISO14001, ISO45001 eller FR2000.

 • Arbetsmiljö

  Förebygg ohälsa och sjukdom

  Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete.

  Arbetsgivaren ska vara steget före, oavsett om ohälsan kommer plötsligt eller lömskt smygande. Arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker

  Det räcker inte att lita på att ha tur i arbetet att ingen skadar sig eller undvika sanktionsavgifter.

 • Ledningssystem

  Ha koll på dina rutiner

  Vill du ha koll?

  Ett ledningssystem är en strukturerad samling av information som kan hjälpa er att nå affärsidé, mål, policy och vision om det konstrueras på ett smart sätt.

 • Utredning

  Utredning och utbildning vi kränkande särbehandling och mobbning eller likande

  Utredning

  Arbetsgivaren har så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet när det finns risk för kränkande särbehandling och mobbning eller likande. Det gäller likväl på arbetsplatsen som i samband med arbetet, eller något som arbetsplatsen anordnar. Det gäller även sånt som händer utanför och pa andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet.

 • Konsultstöd

  Vårt ständigt växande nätverk med seniora konsulter

  Vårt ständigt växande nätverk med seniora konsulter och specialister gör att vi kan hjälpa de flesta företag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

  Det kan exempelvis handla om stöd/coachning i utmanande ledarsituationer, rådgivning i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket eller inför komplexa beslut, riskbedömning, lagkravsanalyser, implementering av ledningssystem eller ändringar i verksamheten.

 • Utbildningar

  Kolla in RiktigtGruppen Academy - här finns många utbildningar

  Rätt kunskap och kompetens

  Rätt kunskap och kompetens ger jobbsmarta arbetssätt och förutsättning till bra lönsamhet och god arbetsmiljö. Kunskaps- och kompetensbrist kan orsaka sanktionsavgifter, viten och orsaka ineffektivt arbete.

  AB RiktigtGruppens utbildningsverksamhet tar avstamp från lagar och reglers grundläggande krav och på vad du och ditt företag måste ha koll på utifrån er verksamhet, risker och behov. Nationella Lagar och regler och EU-direktiv ställer krav på vilka kunskaper som ska finnas inom en organisation.

  Finns inte rätt kompetens och kunskap ”inom huset” finns lagkrav på att anlita företagshälsovård eller motsvarande kompetens.

Vilka är RiktigtGruppen?

Företagsnamnet AB RiktigtGruppen förmedlar att det vi gör ska leda till riktiga resultat. När våra Jobbsmarta arbetssätt ger rätt resultat får vi helt nöjda kunder.

De tre grundarna till AB RiktigtGruppen har närmare 120 års gemensam erfarenhet av att driva och utveckla företag och organisationer. Vår gemensamma uppfattning är att det är betydligt enklare att krångla till saker och ting än att göra dem enkla, användbara, praktiska effektiva, dvs Jobbsmarta. Vi hjälper våra kunder att arbeta Jobbsmart inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö vilket leder till lönsamhet.

Att vara Jobbsmart innebär att sätta sunt förnuft i system. Kortfattat innebär det att samtlig personal känner till vad företaget behöver fokusera på för att bedriva framgångsrika affärer.

Affärsmässigt kompetensnätverk

Vi ser oss som ett affärsmässigt kompetensnätverk. Tillsammans kan vi utföra saker enskilda inte kan. Gruppens kreativitet och förmåga att lösa problem överstiger de enskildas.

Genom att klicka på knappen nedan kan ni söka bland de kompetenser och konsulter vi för närvarande har tillgång till.

Kontakta oss

Gratis kurser i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

/
Besök RiktigtGruppen academy och ta del av kostnadsfria kurser…