FR2000

FR2000

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Och bra jobb leder till nöjda kunder, vilket på sikt leder till fler och bättre affärer. Krångligare än så är det inte.

FR2000 är ett ledningssystem anpassad för mindre och medelstora företag och bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. Det är helt enkelt en standard som hjälper dig att dokumentera era rutiner och processer – utan onödigt krångel.

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpassat för små och medelstora företag, dels är det ett integrerat ledningssystem. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

Allt fler organisationer möter krav från kunder och andra intressenter att de ska ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Samtidigt finns det fler än kvalitet och miljö delar av verksamheten som behöver ordning och reda med hjälp av tydliga rutiner.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

De viktigaste nyheterna i den senaste utgåvan – FR2000:2017 – är att den nu säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

FR2000 har också blivit tydligare och enklare att följa, och dessutom täcker den ytterligare ett område; Vägledning för socialt ansvarstagande – något som kommuner och landsting efterfrågar allt mer.

Allt sammantaget kommer FR2000 i ännu högre grad att vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem – inte minst för små och medelstora företag.

Läs mer på FR2000.se