Corona

Arbetsmiljö och coronaviruset

Den globala situationen med det nya coronaviruset har fört med sig att det blivit extra viktigt med riskbedömningar. Riskbedömningar göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. 

Prevent har tagit fram en allmän digital checklista för corona och covid-19 och en variant som skrivbar pdf . Checklistan innehåller frågor om smittrisker, hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro.

RiktigtGruppen kan hjälpa dig i arbetet med att anpassa checklistor, riskbedöma och skapa handlingsplaner. Vi kan även hjälpa dig med planer för krishantering, krisstöd, skyddsutrustning, var som gäller för anmälan till arbetsmiljöverket och andra aktuella arbetsmiljöfrågor. 

Distansarbete

För att minska risken för smittspridning arbetar många hemifrån. Arbetsgivaren har huvudansvaret  för arbetsmiljön oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i de anställdas hem. De anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. Arbetsgivaren är skyldig att förse de som arbetar på distans med de verktyg och hjälpmedel som behövs för att ha en bra arbetsplats hemma. 

RiktigtGruppen kan hjälpa dig med tips och råd för att skapa en bra och hälsosam hemarbetsplats och ledarskap på distans. Läs mer!