Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Arbetsgivaren ska vara steget före, oavsett om ohälsan kommer plötsligt eller lömskt smygande. Arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker

Det räcker inte att lita på att ha tur i arbetet att ingen skadar sig eller undvika sanktionsavgifter.

Effekten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete på riktigt är bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet, attraktivitet som arbetsgivare och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vad vi kan hjälpa dig med!

  • Allmän eller specifik riskbedömning – inventering av vilka risker som finns i verksamheten som kan leda till ohälsa eller olycksfall
  • Lagkravsanalys – vilka lagar och regler som verksamheten omfattas av
  • Laguppdatering – bevakning av nya eller ändrade lagar och regler
  • Lagtolkning – vilka åtgärder och rutiner som lagar och regler kräver
  • Genomgång av befintliga policys, rutiner och instruktioner – att arbetsgivaren har lagefterlevnad
  • Införande av digitalt ledningsystem – det ska vara lätt att göra rätt
  • Kompetensutbildning av arbetsmiljöansvariga, chefer, skyddsombud och medarbetare – att personalen har rätt kompetens
  • Rådgivning – i arbetsmiljöfrågor eller i samband med Arbetsmiljöverkets besök

Arbetsmiljönytt

75 miljoner i stöd till arbetsmiljöutbildning

AFA Försäkring kommer än en gång att administrera ett stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildning där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud går tillsammans prioriteras högst och ger högst bidrag. Stödet börjar gälla 1 januari 2021. 

Stödet gäller alla arbetsgivare som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och som har kollektivavtal med Svenskt näringsliv, LO och PTK. 

RiktigtGruppen kan erbjuda anpassad arbetsmiljöutbildning utifrån de kriterier som både AFA Försäkring och regelverket kring arbetsmiljö ställer och smittrisk med det nya coronaviruset. 

Läs mer: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/07/75-miljoner-kronor-till-arbetsmiljoutbildning/