AFA Försäkring kommer än en gång att administrera ett stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildning där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud går tillsammans prioriteras högst och ger högst bidrag. Stödet börjar gälla 1 januari 2021.

Stödet gäller alla arbetsgivare som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och som har kollektivavtal med Svenskt näringsliv, LO och PTK.

RiktigtGruppen kan erbjuda anpassad arbetsmiljöutbildning utifrån de kriterier som både AFA Försäkring och regelverket kring arbetsmiljö ställer och smittrisk med det nya coronaviruset.

Läs mer: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/07/75-miljoner-kronor-till-arbetsmiljoutbildning/