Välkommen tillbaka efter sommaren

Laddad med energi startar vi igång hösten med att presentera en ny hemsida och vår första konsultträff.

Vi tre som startade RiktigtGruppen har nu knutit fler konsulter till oss så nu är det dags för att genomföra formella träffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.